Forgotten Password

Posibilități de finanțare în domeniul TURISMULUI :

MIEPO Moldova

Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO) este instituția publică coordonatoare în domeniul implementării politicilor dedicate competitivității, promovării exportului din Republica Moldova și atragerii investițiilor, în care Ministerul Economiei are calitatea de fondator. MIEPO îşi desfăşoară activitatea în cooperare cu organizaţiile internaţionale de specialitate, autorităţile publice centrale şi locale, agenţii economici, asociaţii, indiferent de tipul de proprietate şi forma de organizare, partenerii de dezvoltare, cu alte persoane fizice şi juridice din Republica Moldova şi din străinătate.

MIEPO acordă suportul agenților economici pentru creșterea competitivității din sectorul turistic. Printre instrumentele puse la dispoziție de MIEPO sunt târgurile și expozițiile internaționale specializate, festivalurile, tururile informaționale în Republica Moldova. Pentru anul curent a fost alocat un buget de peste 2 500 00 lei, pentru promovare Turismului.

Pentru mai multe detalii

Asociaţia Națională pentru Turism Receptor din Moldova

Asociaţia Națională pentru Turism Receptor din Moldova (ANTRIM) are drept scop promovarea concurenţei loiale din sectorul serviciilor turistice la nivel local şi internaţional, dezvoltarea colaborării în cadrul comunităţii de business în domeniul serviciilor turistice din Moldova, încurajarea investiţiilor în domeniul respectiv, îmbunătăţirea abilităţilor de bussiness din cadrul acestui sector, colaborarea cu organele statului pentru a îmbunătăţi perspectivele sectorului serviciilor turistice.

Contact : Tel. +373 69 287 060, email. info@antrim.md

Pentru mai multe detalii

Asociața Patronală a Industriei Turismului din Republica Moldova

Asociația Patronală a Industriei Turismului din Republica Moldova (APIT) este organizație necomercială, profesională, independentă, nepolitică, constituită în baza liberei asocieri și egalității în drepturi a patronilor din industria turismului.

APIT reprezintă, promovează, susține și apără interesele comune economice, tehnice și juridice, precum și acțiunile de cooperare ale membrilor săi.

Promovează politica de atragere a investițiilor în valorificarea potențialului turistic autohton.

Contact : mun. Chișinău, str. Nicolae Dimo, 17/4, of.22, tel: +373 (22) 498837, fax: +373 (22) 495625, e-mail: turismpatronat@yahoo.com

Președinte : Gabriel Mărgineanu, 069748386

Pagina web

Pagina facebook