Forgotten Password

Posibilități de finanțare în domeniul TEXTIL :

Asociația Patronală din Industria Ușoară- APIUS

APIUS : Asociaţia este dedicată dezvoltării competitive a industriei uşoare, punând faţă în faţă necesităţile sectorului privat, sprijinul statului şi experienţa organizaţiilor similare, fiind o Organizație Non-Guvernamentală fondată în anul 2006.

Contact : 0698 05 898, office@apius.md

Pentru mai multe detalii

ZIPhouse Moldova

ZIPhouse reprezintă un centru inovațional specializat în design și tehnologii în industria ușoară, conceput să ofere studenților, tinerilor designeri și specialiștilor din ramură un mediu creativ, resurse tehnice avansate și asistență instructivă de performanță, în consonanță cu cele mai bune practici internaționale.

Misiunea Centrului este sporirea competitivității sectorului de confecții, textile și accesorii prin intermediul activităților educaționale de design-proiectare, cercetare, formare continuă și de diseminare a cunoștințelor, a inovațiilor prin transfer, precum și a serviciilor de suport, care contribuie nemijlocit la satisfacerea necesităților industriei ușoare în domeniile designului și a proiectării constructiv-tehnologice.

Inspirat din modele de centre similare de succes din SUA și Europa, ZIPhouse a fost conceput într-un stil eco-industrial și dotat cu echipamente media, IT și utilaje specializate de producere. Infrastructura Centrului permite utilizarea flexibilă și multifuncțională a spațiului atât pentru activități co-working, educaționale și de cercetare, de accelerare și mentorat, cât și pentru organizarea atelierelor de lucru, cercurilor de creație, fashion&trunk show-urilor, photo shooting-urilor și altor evenimente conexe.

Contact : 022 509 990

Pentru mai multe detalii

Zonele Economice Libere și Parcurile Industriale din Republica Moldova

În conformitate cu legislaţia naţională, zonele economice libere (zonele antreprenoriatului liber) sînt părţi ale teritoriului vamal al Republicii Moldova, separate din punct de vedere economic, strict delimitate pe tot perimetrul lor, în care pentru investitorii autohtoni şi străini sînt permise, în regim preferenţial, genuri ale activităţii de întreprinzător, în condiţiile legii.

Pentru mai multe detalii

 

Printre oportunităţile pe care le oferă Parcurile Industriale pentru investitori se notează:

  •  reducerea cheltuielilor şi perioadei de timp necesare pentru lansarea activităţii de producţie;
  • procurarea terenurile aferente construcţiilor la preţul normativ;
  • suport tehnic, juridic şi consultativ în procesul de obţinere a autorizaţiilor, avizelor, coordonărilor şi a altor acte permisive;
  • suport financiar pentru crearea infrastructurii tehnice şi de producţie;
  • reducerea riscurilor legate de activitatea economică.

Pentru mai multe detalii