Forgotten Password

Ești student în Republica Moldova sau peste hotarele țării?

Descoperă oportunitățile de a efectua un stagiu de practică acasă!

Internship / stagiu destinat studenţilor şi masteranzilor

Petrom Moldova SRL oferă posibilitatea studenţilor indiferent de anul de studii (Licență sau Masterat) să-şi petreacă practica supervizată de profesionişti experimentați în următoarele domenii: Operational, Marketing, Vînzări, Logistică, Financiar.

Dacă vrei să faci parte din program, trebuie să îndeplineşti următoarele condiţii:
• Să fii printre primii în clasă: promovabilitate 100% a examenelor şi o medie de minimum 8 pe ultimul an de studiu (dovedită prin adeverinţă de la Facultate);
• Să cunoşti şi să împărtășești valorile OMV Petrom;
• Să ai cunoştinţe de limba engleză;
• Să posezi cunoştinţe înalte de operare calculator: MS Office (Excel, Word, Power Point);
• Să ai abilităţi creative şi dorinţă de a învăţa lucruri noi;

În caz că sunteți interesat, vă invităm să transmiteți un CV și o scrisoare de intenție la următoarea adresă de email: hr.md@petrom.com

Program de stagii de practică și de inițiere în carieră

BC ,,Moldova-Agroindbank” S.A. oferă un program de stagii de practică și de inițiere în carieră, destinat studenților atât din Republica Moldova cât și de peste hotarele ei cu rezultate academice bune și foarte bune, dar și tinerilor specialiști orientați spre noi oportunități cu profil din domeniul economic, IT, juridic, tehnic etc.

Pentru a formaliza un stagiu de practică în cadrul Moldova Agroindbank studentul trebuie să prezinte următoarele acte :

 • Act confirmativ ce atestă statutul de student în cadrul unei instituții de învățămînt din afara țării ;
 • buletinul de identitate (originalul și o copie) ;
 • carnetul de note (originalul și o copie), fișa academică sau exstrasul din fișa personală;
 • scrisoare de intenție sau o cerere.

Documentele sunt prezentate de către student personal la adresa : Departamentul de Resurse Umane și Organizare, str. Constantin Tănase 9/1, bir. 210, sau pot fi transmise la adresa resurseumane@maib.md.

La finisarea programului de stagiu, studenții pot obține o poziție în bancă, în dependență de rezultatele obținute, dacă au manifestat competențe tehnice suficiente necesare etc.

Stagiul de inițiere reprezintă un suport în cariera tinerilor specialiști și persoanelor angajate, dar deschise pentru noi posibilități. Pentru formalizarea unui stagiu de inițiere candidatul transmite CV-ul și Scrisoarea de intenție la adresa de e-mail resurseumane@maib.md.

SUNWORLD SRL

Compania SUNWORLD SRL, implementatoare a proiectului Construcția fabricii de uscare a legumelor în comuna Valea Mare, raionul Ungheni, oferă posibilitatea efectuării unui stagiu de practică pentru 2 persoane, pe o perioadă de lucru de 2-3 luni, în domeniul juridic și resurse umane.

Pentru detalii :

A. Bernardazzi 68/A, Ungheni, 022 996 045, sunworld.md@gmail.com

SA COMGAZ-PLUS

,,Comgaz-Plus” din mun. Ungheni, specializată în producerea energiei termice centralizate, este cointeresată și disponibilă pentru primirea la practică de producere 1-2 studenți, viitori absolvenți ai Universității Tehnice din Moldova, specialitatea ,,termoenergetica”, pe o perioadă de 1-2 luni.

Pentru mai multe detalii : Alexandru Boico 15A, Ungheni, 0236 25 002,

Stagiu de practică la Președinția Republicii Moldova

 

Președinția Republicii Moldova oferă studenților din diasporă oportunitatea efectuării unui program de practică în cadrul instituției

 

Descrierea stagiului de practică

 • Studenții selecționați pentru efectuarea stagiului de practică vor fi implicați direct în activitatea instituției prezidențiale și vor acorda asistență organizatorică și informațională consilierilor Președintelui Republicii Moldova.

Domenii de activitate:

 • domeniul economic (1 persoană);
 • domeniul juridic şi relațiilor instituționale (1 persoană);
 • domeniul apărării şi securității naționale (2 persoane);
 • domeniul educației, culturii și cercetării (1 persoană);
 • domeniul agroindustrial şi al administrației publice (1 persoană)
 • domeniul politicii externe (2 persoane).

Eligibilitate

 • Programul este deschis studenților care studiază în universități din afara Republicii Moldova.
 • Nivelul de studii: masterat.
 • Programul de lucru este de minim 20 de ore pe săptămână, pe o perioada de 2 luni.
 • Cunoașterea limbilor de circulație internațională.
 • Cunoștințe de operare PC, incluzând procesare text și baze de date.

Pentru mai multe detalii

Proposition de Stage

Pentru mai multe oferte...