Forgotten Password

By Uncategorized

Cetățenii Republicii Moldova care au locuit și au muncit în Franța vor primi susținere de reintegrare la întoarcerea în țară. Aceștia vor beneficia de ajutoare materiale și financiare pentru dezvoltarea unei afaceri, încadrarea în câmpul muncii precum și incluziunea socială. Un acord de colaborare în acest sens, a fost semnat între Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Oficiul Francez pentru Imigrare și Integrare al Republicii Franceze.

Acordul prevede susținerea la reintegrare a cetățenilor Republicii Moldova reîntorși din Franța prin:

 

– ajutor pentru reintegrarea socială, care include susținere oferită beneficiarilor şi familiilor acestora pentru o perioadă de maxim 6 luni și finanțarea primelor cheltuieli în scopul reintegrării familiei, etc;

– ajutor pentru reintegrarea în câmpul muncii, care prevede asigurarea unei părţi din salariul brut, în afara contribuțiilor angajatorului, care va fi determinată împreună cu angajatorul candidatului recrutat, în proporție de maxim 50%, pe parcursul primului an din contractul de muncă; susținere personalizată a salariatului realizat de către prestatorul OFII, pentru a-l ajuta pe acesta să înţeleagă mai bine domeniul de muncă, etc;

– ajutor de reintegrare prin inițierea unei afaceri, care include suport pentru realizarea unui studiu de fezabilitate a proiectului de inițiere a unei afaceri; finanţarea formării tehnice sau de calificare, conform necesităților beneficiarului; o alocaţie financiară pentru demararea şi punerea în aplicare a proiectului etc.

Potrivit Acordului — cadru, semnat la 2 octombrie 2017, OFII va susține moldovenii aflați atât legal, dar și ilegal în Franța, care vor reveni acasă să se angajeze în câmpul muncii. De asemenea, ei vor fi ajutați să se formeze profesional și să-și deschidă o afacere.

Susţinerea va fi acordată pe o perioadă de cel mult șase luni în mărime de 400 euro pentru un adult și 300 euro pentru un copil. Acest ajutor va fi utilizat pentru plata chiriei locuinței, amenajarea acesteia, pregătirea pentru școală a copiilor, precum și pentru inițierea, în baza experienței acumulate peste hotare, a unor afaceri.

Semnarea Acordului reiese din Programul de activitate a Guvernului pentru anii 2016-2018 privind ,,Promovarea și implementarea unui program complex, multidisciplinar și interinstituțional de reintegrare a persoanelor revenite de peste hotare’’.

HOTĂRÎREA Nr. 30 din  25.01.2017

Pentru mai multe detalii

Leave a comment

Your email address will not be published.