Forgotten Password

Campania ,,Donează o carte pentru diasporă”

Prin intermediul acestei campanii, vrem să promovăm tradițiile și cultura națională, în special limba maternă, în rândurile concetățenilor, implicit ale familiilor lor, stabiliți în afara țării.

Fiecare carte are istoria sa, iar Dumneavoastră, fiind parte a acestei istorii, puteți lăsa un mesaj în cartea pe care doriți să o donați. Cu certitudine cei care o vor ține în mâini, departe de țară, se vor bucura de o carte personalizată care va conține un text sau un desen.

Adresăm sincere mulțumiri partenerilor: Biblioteca Municipală „B.P. Hasdeu”, Biblioteca Națională pentru copii „Ion Creangă”, Librăria „Librarius” și asociația obștească „Urmașii lui Ștefan” care au acceptat să ne urmeze în această aventură.

Pentru mai multe informații cu referire la această campanie puteți suna la numărul 022 265 267 sau să ne adresați un e-mail la adresa m.nichifor@prm.md

************************************

Этой акцией мы реализуем наше желание продвигать национальные традиции и культуру, в частности, родной язык, среди наших сограждан и их семей, выехавших за пределы страны.

Каждая книга имеет свою историю, и, являясь частью этой истории, Вы можете оставить сообщение в книге, которую хотите подарить. Несомненно, тот, кто получит Ваш дар вдали от Родины, будет рад персонализированной книге, содержащей текст или рисунок.

Мы искренне благодарим наших партнеров: Муниципальную библиотеку им. Б.П. Хашдеу, Национальную детскую библиотеку им. Иона Крянгэ, книжный магазин „Librarius” и общественную организацию „Urmașii lui Ștefan”, которые согласились разделить с нами эту благородную миссию.

Для получения дополнительной информации об этой кампании Вы можете позвонить по номеру 022 265 267 или отправить нам электронное письмо по адресу m.nichifor@prm.md