Forgotten Password

Posibilități de finanțare pentru diasporă :

Programul MIDL : Migrație şi Dezvoltare Locală (etapa 2)

Descrierea proiectului:

Proiectul „Migraţie şi dezvoltare locală” are ca și obiectiv principal maximizarea impactului migrației asupra dezvoltării socio-economice printr-un cadru instituțional îmbunătățit și diasporă implicată.

Obiective:

 • Muncitorii migranți potențiali, actuali și reveniți în Republica Moldova beneficiază de servicii complexe de sprijin în vederea angajării în câmpul muncii. În acest scop, autoritățile naționale și locale vor fi pe deplin echipate pentru a răspunde necesităților tuturor categoriilor de migranți la fiecare etapă a migrației (pre-, migrare, post-);
 • Membrii comunității, inclusiv migranții, sunt implicați în mod semnificativ în procesul de dezvoltare locală. În acest sens, activitățile sunt concentrate pe cooperarea îndeaproape cu autoritățile publice, alți actori locali și migranți pentru implementarea eficientă a inițiativelor de dezvoltare locală care vizează îmbunătățirea serviciilor locale și oferirea de oportunități generatoare de venituri la nivel local.
 • Durata proiectului : 2019-2022

Persoana de contact : Oxana Măciucă, managera proiectului PNUD „Migrație și dezvoltare locală” : 069176586

Pentru mai multe detalii

Moldovenii care au trăit și au muncit în Franța vor beneficia de ajutor financiar la reintegrare

Cetățenii Republicii Moldova care au locuit și au muncit în Franța vor primi susținere de reintegrare la întoarcerea în țară. Aceștia vor beneficia de ajutoare materiale și financiare pentru dezvoltarea unei afaceri, încadrarea în câmpul muncii precum și incluziunea socială. Un acord de colaborare în acest sens, a fost semnat între Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Oficiul Francez pentru Imigrare și Integrare al Republicii Franceze.

Acordul prevede susținerea la reintegrare a cetățenilor Republicii Moldova reîntorși din Franța prin:

– ajutor pentru reintegrarea socială, care include susținere oferită beneficiarilor şi familiilor acestora pentru o perioadă de maxim 6 luni și finanțarea primelor cheltuieli în scopul reintegrării familiei, etc;

– ajutor pentru reintegrarea în câmpul muncii, care prevede asigurarea unei părţi din salariul brut, în afara contribuțiilor angajatorului, care va fi determinată împreună cu angajatorul candidatului recrutat, în proporție de maxim 50%, pe parcursul primului an din contractul de muncă; susținere personalizată a salariatului realizat de către prestatorul OFII, pentru a-l ajuta pe acesta să înţeleagă mai bine domeniul de muncă, etc;

– ajutor de reintegrare prin inițierea unei afaceri, care include suport pentru realizarea unui studiu de fezabilitate a proiectului de inițiere a unei afaceri; finanţarea formării tehnice sau de calificare, conform necesităților beneficiarului; o alocaţie financiară pentru demararea şi punerea în aplicare a proiectului etc.

Potrivit Acordului — cadru, semnat la 2 octombrie 2017, OFII va susține moldovenii aflați atât legal, dar și ilegal în Franța, care vor reveni acasă să se angajeze în câmpul muncii. De asemenea, ei vor fi ajutați să se formeze profesional și să-și deschidă o afacere.

Susţinerea va fi acordată pe o perioadă de cel mult șase luni în mărime de 400 euro pentru un adult și 300 euro pentru un copil. Acest ajutor va fi utilizat pentru plata chiriei locuinței, amenajarea acesteia, pregătirea pentru școală a copiilor, precum și pentru inițierea, în baza experienței acumulate peste hotare, a unor afaceri.

Semnarea Acordului reiese din Programul de activitate a Guvernului pentru anii 2016-2018 privind ,,Promovarea și implementarea unui program complex, multidisciplinar și interinstituțional de reintegrare a persoanelor revenite de peste hotare’’.

HOTĂRÎREA Nr. 30 din  25.01.2017

Pentru mai multe detalii

PROGRAMUL DE ATRAGERE A REMITENŢELOR ÎN ECONOMIE „PARE 1+1”

Programul este destinat lucrătorilor migranţi şi/sau rudelor de gradul întâi ai acestora care doresc să investească în lansarea sau/şi dezvoltarea unei afaceri proprii.

GRUP ŢINTĂ:
Lucrători migranţi sau rude de gradul întâi.

Lucrătorul migrant în condiţiile prezentului Program se consideră cetăţeanul Republicii Moldova, plecat peste hotarele ţării cu scopul desfăşurării activităţii de muncă.

Ruda de gradul I a migrantului poate fi soţul/soţia, părinţii/înfietorii, fii/fiicele.

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

 1. cetăţean al Republicii Moldova;
 2. lucrător migrant din Republica Moldova sau rudă de gradul I – beneficiar de remitenţe;
 3. intenţionează să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte afacerea existentă;
 4. dispune de capital propriu, provenit din remitenţe şi poate confirma prezentarea documentelor justificative, provenienţa mijloacelor financiare.

Programul PARE 1+1 se desfăşoară în 4 componente:

COMPONENTA  I – „Informare şi comunicare”

COMPONENTA II – „Instruire şi suport antreprenorial”

COMPONENTA III – „Finanţarea afacerilor /Regula 1+1”

COMPONENTA IV – “Monitorizare post-finanţare şi Evaluarea Programului” 

 

Hotărîrea Guvernului Nr. 972 din 18.10.2010 cu privire la Programul de atragere a remitenţelor în economie „PARE 1+1” pentru anii 2010-2018

Pentru mai multe detalii

Formularul de înscriere

Proiectul FORMA

Cetățenii moldoveni din Italia pot obține informații gratuite despre reîntegrarea/reîntregirea familiei prin intermediul proiectului Forma@

Proiectul FORM@ își propune să califice și să faciliteze parcursul de
reintegrare a persoanelor plecate peste hotare, revenite din Republica Italiană, prin oferirea unui spectru larg și concis de informații cu privire la sistemul de asigurarea socială, reintegrarea în Republica Moldova etc.

Acest program prevede și reîntregirea familiei prin instruire înainte de plecare, astfel, FORM@ oferă beneficiarilor un sistem de servicii cu atenţie specială la aspecte precum competenţa lingvistică italiană, educaţia civică și studiul patrimoniului și valorilor culturale ale Italiei.

Pentru implementarea proiectului FORM@ colaborează cu 4 Patronate CePa (INCA, INAS, ITAL și Patronatul A.C.L.I.). cu INCA CGIL ca subiect principal în parteneriatul cu ASOCIAŢIA NEW GENERATION ITALO-CHINEZĂ, ANOLF, UNIRAMA S.A.S. și Școala Internaţională de limbi străine.

FORM@ este finanţat de Fondul pentru Azil, Migraţie și Integrare, prin intermediul Ministerului de Interne și al Ministerului Muncii și Politicilor Sociale.

Pentru mai multe informații, accesați aici ghidul FORMA 

Informație în limba italiană

Programul Femei în Afaceri

Scopul Programului este oferirea suportului financiar și non-financiar prin acordarea granturilor pentru investiții și servicii relevante pentru dezvoltarea afacerilor de către femei.

Criterii de eligibilitate:

 • Femeie, cetățean al Republicii Moldova;
 • Intenționează să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte afacerea existentă.

Componentele Programului: Programul are trei componente de bază. Acestea reprezintă o abordare integrată a serviciilor pentru dezvoltarea pe termen lung a afacerilor gestionate de femei. Această abordare integrată vizează necesitățile diferite de sprijin pe care femeile le întâmpină pe întreg ciclu de viață a întreprinderii.

Hotărârea Guvernului nr. 1064 din 16.09.2016 cu privire la aprobarea Programului – pilot ”Femei în Afaceri”

Pentru mai multe detalii

Femei în Afaceri al BERD

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) își lărgește sprijinul pentru companiile conduse de femei în Moldova cu ajutorul celor 2,5 milioane de euro, finanțare nerambursabilă oferită de guvernul Suediei. Fondurile vor impulsiona programul Femei în Afaceri al BERD, care susține femeile antreprenoare în implementarea inovațiilor prin consultanță în afaceri, instruire, coaching pe termen lung, mentorat și oportunități de networking și socializare.

Programul “Femeile în afaceri” se adresează în mod special IMM-urilor conduse de femei, adică, întreprinderilor cu mai puțin de 250 de angajați și o cifră de afaceri anuală mai mică de 50 milioane de euro, sau cu un total al bilanțului ce nu depășește 43 milioane de euro. Pentru a a fi eligibilă în cadrul Programului, este necesar ca management-ul operațional al întreprinderii să fie efectuat de către o femeie, care poate fi, de asemenea, parțial sau total proprietara de afacere.

Pentru a ajuta femeile să crească competitivitatea afacerilor, BERD le oferă acces la consultanți internaționali și locali în așa domenii cum sunt dezvoltarea strategică, marketing-ul, operațiunile, managementul calității, eficiența energetică, managementul financiar și altele. Fondurile suedeze vor acoperi parțial costurile pe care le vor suporta companiile pentru astfel de servicii de consultanță.

Pe lângă aceasta, BERD utilizează instruiri, mentorat și coaching  pentru a încuraja femeile să-și îmbunătățească abilitățile antreprenoariale și să-și consolideze încrederea în sine.

Pentru mai multe detalii

Concursul de granturi pentru crearea Fondurilor de susținere a antreprenoriatului pentru tineri

Scopul și prioritățile programului de granturi

Concursul de granturi are drept scop susținerea organizațiilor societății civile în vederea abilitării economice a tinerilor și antrenarea tinerilor în dezvoltarea afacerilor. Astfel, proiectele se vor focusa  pe stimularea și mobilizarea tinerilor la nivel local și implementarea inițiativelor de afaceri. Fondurile create vor contribui la susținerea implementării a cel puțin 50 de inițiative antreprenoriale ale tinerilor din regiuni. Prioritățile proiectelor, selectarea beneficiarilor și alte aspecte importante ce țin de organizarea și operarea Fondului de susținere a antreprenoriatului pentru tineri vor fi identificate și aprobate cu implicarea maximă și consultarea tinerilor, precum și cu asigurarea dreptului lor asupra inițiativelor.

Bugetul

Suma totală disponibilă pentru acest concurs de granturi este de 450 000 EUR. Suma maximă oferită per proiect nu va depăși 45 000 EUR pentru întreaga durată a proiectului. Această sumă include și bugetul pentru susținerea inițiativelor de business ale tinerilor. Grantul va fi oferit în tranșe trimestriale în dependență de progresul obținut în implementarea proiectului. Perioada de implementare a proiectelor, finanțate în cadrul acestui concurs de granturi, nu va depăși 24 de luni.

 1. Prezentarea propunerilor de proiect

Pentru a participa în concurs, solicitanții vor depune un dosar de aplicare care va conține următoarele documente:

 1. Formular de aplicare;
 2. Buget elaborat în baza modelului ;
 3. Acordurile de Parteneriat (dacă sunt) semnate şi ştampilate de părţi;
 4. CV-uri ale echipei de implementare directorului/coordonatorului de proiect, contabilului;
 5. Dovezi ale activității și experienței organizației (rapoarte de activitate, materiale elaborate, buletine, pliante, articole în ziare etc.);

Fundația Est-Europeană își rezervă dreptul de a refuza acordarea de fonduri în cazul în care calitatea propunerilor depuse nu va corespunde criteriilor menționate mai sus și/sau cerințelor de selectare ale Fundației sau în cazul în care fondurile vor fi retrase de donator.

Adresa, informația de contact și depunerea propunerilor de proiect:

Întrebările privind acest concurs pot fi trimise la concurs@eef.md cu subiectul ”Întrebare concurs de granturi Fondul de susținere a antreprenoriatului pentru tineri”  până la data de 22 aprilie  2018.

Propunerile de proiect cu subiectul „Concurs de granturi Fondul de susținere a antreprenoriatului pentru tineri” pot fi transmise prin e-mail la adresa concurs@eef.md  sau prin poștă la adresa:  Fundația Est- Europeană, strada 31 August 1989″, nr. 98, etaj 3, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova, sau depuse personal la aceeași adresă.

Data limită de depunere a propunerilor de proiect este 30 aprilie 2018, ora 23:59.

Atenție! Dosarele cu propunerile depuse nu vor fi returnate. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Pentru mai multe detalii și documentele necesare

DIASPORA ENGAGEMENT HUB

Biroul pentru Relații cu Diaspora (BRD) al Cancelariei de Stat, în parteneriat cu Organizația Internațională a Migrației (OIM), misiunea din Moldova și Agenția Elvețiană pentru Cooperare și Dezvoltare (SDC) a lansat pe 12 februarie DIASPORA ENGAGEMENT HUB – un program nou, de granturi tematice, destinat cetățenilor originari din Republica Moldova aflați peste hotare, inclusiv asociațiilor și grupurilor de inițiativă.

Scopul programului este de a susține pe moldovenii din străinătate în implementarea ideilor lor și de a pune în valoare capitalul uman al diasporei.

18 proiecte ale diasporei au fost finanțate în cadrul Programului guvernamental de granturi tematice Diaspora Engagement Hub.

Pentru mai multe detalii

DAR 1+3

Moldovenii din diasporă sunt încurajați să investească în dezvoltarea localităților de origine.  Programul Diaspora Acasă Reușește „DAR 1+3”, aprobat astăzi de Guvern, este prevăzut pentru perioada 2019-2025 și presupune susținerea proiectelor de infrastructură, agricole, de protecție a mediului, de eficiență energetică, dar și de promovare a turismului rural. De asemenea, vor fi eligibile proiecte educaționale, dar și de protecție socială, inclusiv de deschidere a centrelor medicale sau a cantinelor sociale.

Condiția de bază pentru a obține finanțări de la stat în cadrul Programului „DAR 1+3” este ca și beneficiarul să aibă o contribuție financiară, dar și să fie susținut de autoritățile locale și de un partener de dezvoltare sau donator.

În anul curent, Guvernul va oferi suport financiar pentru implementarea a cel mult 25 de proiecte de dezvoltare locală. Pentru un proiect din bugetul de stat va fi alocată o sumă de până la 200 mii de lei, care să acopere  maximum 50% din cheltuieli. Dosarele vor fi acceptate în baza principiului „primul venit, primul servit”, până la epuizarea resurselor financiare disponibile.

În perioada 2015-2018, în 40 de localități au fost implementate 36 de proiecte promovate de diasporă.

Scopul programului este de a susține pe moldovenii din străinătate în implementarea ideilor lor și de a pune în valoare capitalul uman al diasporei.

Pentru mai multe detalii

Proiectul D.O.M.D.E

Dezvoltarea capacităților antreprenoriale ale diasporei Republicii Moldova (D.O.M.D.E)

 (Proiect finanțat de către Comisia Europeană și Ministerul Muncii și Politicilor Sociale al Republicii Italiene)

Ministerul Muncii și Politicilor Sociale al Republicii Italiene în colaborare cu Biroul relații cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat a Republicii Moldova și Regiunea Veneto au demarat un proiect de cooperare pentru promovarea dezvoltării economice a Republicii Moldova.

Proiectul D.O.M.D.E îți oferă oportunitatea de a beneficia de:

 • Expertiză națională și internațională în domeniul antreprenoriatului social,
 • Mentorat personalizat în dezvoltarea propriei idei de afacere,
 • Posibilitatea de a participa la o vizită de studiu în regiunea Veneto (Italia) pentru a cunoaște exemple relevante de afaceri sociale și a stabili o colaborare cu acestea,
 • Validarea ideii de afaceri și identificarea potențialilor investitori/parteneri urmare a întrevederilor organizate de proiect cu reprezentanții instituțiilor financiare și programelor de suport a mediului de afaceri.

Cerințele privind selecția candidaților (rezidenți în Italia și în Moldova):

 • dorința de a investi timp în dezvoltarea ideii și în căutarea finanțărilor;
 • deținerea unei diplome sau a unei calificări profesionale dobândită în Moldova sau într-o altă țară europeană sau, alternativ, o experiență de muncă sau de antreprenor de cel puțin 2 ani în sectorul vizat de ideea de afacere;
 • cunoașterea limbii engleze la nivelul, cel puțin mediu.

Posedarea unei idei dezvoltate de afacere va fi un element preferențial, dar nu necesar. După caz, ideile le vom dezvolta împreună.

Alte cerințe:

Pentru cetățenii rezidenți în Italia:

 • să se afle legal pe teritoriul Italiei de cel puțin 1 an;
 • cunoașterea limbii italiene, deoarece cursul se va desfășura în limba italiană.

Pentru cetățenii reveniți în Republica Moldova:

 • să fie revenit în țară după o experiență de aflare în Europa pentru studii sau muncă de cel puțin doi ani;
 • preferabil buna cunoaștere a limbii italiene.

Pentru a beneficia de instruiri în Republica Moldova trebuie sa completezi următorul formular:

Pentru a beneficia de instruiri în Italia (pentru cetățenii rezidenți în Italia), accesați următorul link:

Termenul limită pentru completarea aplicațiilor este 6 august 2018.

Pentru eventuale întrebări puteți contacta asistentul de proiect – Violina Donu, e-mail: violina.donu@gov.md, mobil +373 060136781