Forgotten Password

Posibilități de finanțare în domeniul AGRICULTURII :

Proiectul de Asistenţă pentru Fermierii Neprivilegiaţi 2KR

Proiecte investiționale

Donator: Guvernul Japoniei

Tip de asistență: Grant

Bugetul proiectului: 21 mln USD

Descrierea activităților: 2KR – cel mai mare distribuitor de tehnică agricolă. A contribui la creșterea producției de alimente (producția de cereale), în țară prin utilizarea utilaje agricole moderne, reducând costurile de producție și îmbunătățirea tehnologiilor de creștere. Scopul proiectului este de a facilita accesul producătorilor agricoli autohtoni cu mijloace financiare limitate la tehnică agricolă performantă. Beneficiarii tehnicii agricole rambursează costul utilajului agricol în trei rate, în decurs de doi, maxim patru ani, acestora le sunt de asemenea prestate servicii de mentenanță, consultanță și instruire

Perioada de implementare: 2000 – prezent

Date de contact: Vlad Loghin 060008898

Pentru mai multe detalii

Proiectul Dezvoltarea Agriculturii Organice orientate spre Export din Moldova

Proiecte de asistentă tehnică

Donator: Agenția de Dezvoltare a Cehiei (CzDA)/ USAID / ONG People in Need

Tip de asistență: Grant

Bugetul proiectului: CZDA-  293 926 Euro

 Descrierea activităților: Pregătirea fermierilor moldoveni de a exporta produse ecologice, dezvoltarea pieței ecologice locale și a mediului favorabil, dezvoltarea serviciilor de extensiune durabile în agricultura ecologică în Moldova și creșterea sustenabilității întregului sector precum și pregătirea unei strategii de ieșire pentru donatorii externi care asistă acest sector.

Perioada de implementare: 2016-2018

Date de contact: USAID: Rodica Miron, rmiron@usaid.gov

Sursa: PIN: Natalia Papuc: 069802896

Proiectul de Reziliență Rurală (IFAD VII)

Proiecte investiționale

Donator: IFAD

Tip de asistență: Credit/grant

Bugetul proiectului: 38,7 mln USD

Descrierea activităților: Creșterea rezistenței la schimbările climatice, reducând impactul asupra agriculturii și îmbunătățind oportunităților economice pentru populația săracă din zonele rurale.

Perioada de implementare: 2017- 2023

Date de contact: Victor Roșca 069140981

Pentru mai multe detalii

AO Centrul de Consultanță în Afaceri anunță oportunitate de co-finanțare a inițiativelor orientate spre fortificarea capacităților de export și identificarea piețelor noi de desfacere pentru/ colectorii / procesatorii de pomușoare

Pentru a contribui la dezvoltarea sectorului de pomușoare din Republica Moldova, Fundația HEKS- Moldova a inițiat implementarea proiectului „Îmbunătățirea productivității și accesul la piață a producătorilor de pomușoare”, care planifică de a  avea ca beneficiari peste 1200 de producători de pomușoare din Centrul și Nordul Republicii Moldova.

Descrierea oportunității

Pentru a stimula dezvoltarea exportului de fructele moi (pomușoare) și a produselor din acestea (procesate – gemuri, dulcețuri, amestecuri, uscate, congelate, etc), proiectul Îmbunătățirea Productivității și Accesul la Piață a Producătorilor de Pomușoare va susține dezvoltarea durabilă a jucătorilor din sector, care intenționează să exporte sau deja exportă fructele moi și produsele din acestea.

Scopul acestei activități este de a stimula exportul de pomușoare și dezvoltarea noilor canale de export, dar și întărirea capacităților organizatorice și manageriale ale punctelor de colectare / exportatorilor din Republica Moldova.

Cerințele de bază față de inițiative exprimate

Beneficiari:

 1. Companiile procesatoare (pomușoare uscate, congelate, în stare proaspătă, amestecuri, gemuri, sucuri)
 2. Puncte de colectare (companii care colectează fructele moi, centralizat, le pre-răcesc cu scopul de a le comercializa ulterior / distribuitori)
 3. Exportatori (companii care colectează descentralizat (fără a avea puncte de colectare) și exportă fructele moi) ocazional

Mărimea co-finanțării

Inițiativele vor fi co-finanțate în valoare de maximum 50% din suma investiției. Totodată, bugetul maximal al liniei de asistență pentru fortificare a capacităților de export și identificarea piețelor noi de desfacere pentru producătorii / colectorii / procesatorii de culturi bacifere (pomușoare) din Republica Moldova este de 80000 MDL.

Pentru mai multe detalii și modalități de aplicare

Programul de vânzări în rate 2KR în agricultura performantă irigată al FPM Moldova

Proiecte investiționale

Donator: Fondul de Dezvoltare Durabila Moldova

Tip de asistență: Credit

Bugetul proiectului: 86.5 mln MDL (~4.6 mln USD)

Descrierea activităților: Programul va permite fermierilor mici și mijlocii, care au dificultăți în contractarea de credite și împrumuturi din cauza lipsei de garanție și/sau de istorie de credit pentru a cumpăra în rate echipamentele și utilajele necesare pentru dezvoltarea performanțelor agriculturii irigate.

Perioada de implementare: 2015-2025

Date de contact: Vlad Loghin 060008898

Pentru mai multe detalii

Proiectul Agricultura Performantă în Moldova (APM)

Proiecte de asistentă tehnică

Donator: USAID (Chemonics International)

Tip de asistență: Grant

Bugetul proiectului: 20,9 mln USD

Descrierea activităților: contribuie la dezvoltarea sectorului agricol pentru a impulsiona creșterea economică și schimbările în localitățile rurale, sporind bunăstarea locuitorilor acestei țări. Pentru atingerea acestui obiectiv, proiectul APM, împreună cu antreprenorii agricoli, Asociațiile Utilizatorilor de Apă pentru Irigare și alți parteneri, contribuie la majorarea profitabilității fiecărui hectar de teren agricol, creșterea calității și productivității produselor cultivate, sporirea vânzărilor pe piața locală și internațională și încurajarea parteneriatelor în sectorul agricol. Proiectul susține sectoarele de producere a mărului, strugurilor de masă, fructelor sâmburoase, legumelor cultivate în seră și câmp deschis, pomușoarelor și mierii.

Perioada de implementare: 2016-2021

Date de contact: Rodica Miron rmiron@usaid.gov Cell: 069129173. Proiect: Viorel Leahu: 069033919

Pentru mai multe detalii

Livada Moldovei

Proiectul „Livada Moldovei”

Proiecte investiționale

Donator: Banca Europeană de Investiții

Tip de asistență: Credit

Bugetul proiectului: 120 mln EURO

Descrierea activităților: Dotarea livezilor cu sisteme de irigare și anti-grindină, tehnologizarea proceselor de producție horticole după recoltare, dezvoltarea pepinierelor pentru producerea materialului săditor.

Perioada de implementare: 2016-2020

Date de contact: Iurie Brumarel  069176027

Pentru mai multe detalii

Proiectul Agricultura Competitivă (MAC-P)

Proiecte investiționale

Donator: Banca Mondială (cu suportul Guvernului Suediei, GEF)

Tip de asistență: Credit/ grant

Bugetul proiectului: 34 mln USD – (MAC-P I) și 10 mln USD – (MAC-P II)

Obiectivul de dezvoltare al proiectului (ODP) vizează sporirea competitivității sectorului agroalimentar al țării prin susținerea modernizării sistemului de management al siguranței alimentelor; facilitarea accesului producătorilor agricoli la piețe și integrarea practicilor agricole de mediu și a celor de management durabil al terenurilor. ODP va fi realizat prin activităţi care vizează: (i) consolidarea capacităţii ţării de a gestiona agenda din ce în ce mai complexă privind siguranţa alimentelor; (ii) îmbunătăţirea infrastructurii şi creşterea nivelului de organizare a agricultorilor şi (iii) promovarea adoptării de practici agronomice durabile de către fermieri şi un răspuns consolidat al autorităţilor la provocările de degradare a solului.

Descrierea activităților: Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin acordarea de sprijin pentru modernizarea managementului siguranței produselor alimentare, facilitarea accesului fermierilor la piețe și promovarea practicilor de gestionare durabilă a terenurilor agricole.

Perioada de implementare: 2012-2019

Date de contact: Olga Sainciuc 069175751

Pentru mai multe detalii

Ofertă de granturi pentru procurarea tehnicii agricole

 

 

 

Asociația Obștească Pro Cooperare Regională cu suportul financiar al Fundației Reprezentanțe din Republica Moldova a Fundației Elvețiene HEKS, în perioada iulie 2017-iunie 2021 implementează în Regiunea de Dezvoltare Nord a Moldovei Proiectul ” Milk Market Improvement through Linkages and Knowledge – MILK”, care are ca scop susținerea fermierilor deținătorilor de vaci de lapte conform principiilor “Make the Market Works for the Poor- M4P”.

Dezvoltarea proiectelor conform principiilor M4P presupune diagnosticarea sistemului de piață în scopul identificării blocajelor și a înlăturării acestora. Intervențiile proiectului sunt orientate spre influențarea sistemului de piață încît acesta să funcționeze și în favoarea fermierilor mici.

Granturile pentru procurarea tehnicii agricole fac parte din setul de intervenții care derivă din unul dintre obiectivele de bază ale proiectului și anume creșterea cantității și calității furajelor pentru bovine.

Scopul

Scopul grantului este creșterea cantității și calității laptelui în fermele de bovine prin sporirea accesului la furaje calitative recoltate cu utilajele propuse spre cofinanțare.

Valoarea grantului

 • Metoda acordării grantului se va face prin cofinanțarea în proporție de cel mult 50% din valoarea totală a utilajului;
 • Valoarea grantului nu va depăși suma de 1000 EUR / utilaj;
 • Grantul se va acorda după încheierea unui acord de parteneriat cu beneficiarul grantului;
 • Grantul se va acorda în limita fondurilor disponibile prin încheierea unui contract de cofinanțare;
 • Acordarea grantului se fa efectua după principiul primul venit-primul servit.

Condiții de eligibilitate pentru beneficiarii grantului:

 • Aplicantul își desfășoară activitatea în unul din raioanele Briceni, Ocnița, Edineț, Dondușeni, Soroca, Rîșcani, Drochia, Glodeni, Fălești, Florești, Sîngerei;
 • Aplicantul este deținător de cel puțin 10 vaci;
 • Demonstrează prin acte confirmative statutul de persoană fizică care practică activitate de întreprinzător sau persoană juridică ce desfășoară activitatea agricolă pe teritoriul Republicii Moldova în conformitate cu legislația în vigoare.

Modul de aplicare și documente necesare:

 • Adresează o cerere de solicitare a grantului (formă liberă), care va conține și o scurtă descriere a situației (localitatea în care își desfășoară activitatea; numărul de bovine pe care le deține, din care nr. de vaci; suprafața de pămînt pe care o prelucrează, specificarea utilajului agricol care urmează a fi cofinanțat de proiect), la adresa electronică milk@procore.md sau direct la sediul organizației, mun. Bălți, str. Pușkin 19.

Cheltuieli eligibile :

 • Utilaj agricol pentru producerea furajelor:

Data limită de primire a solicitărilor este 31.07.2018 în limita fondurilor disponibile.

Pentru informații suplimentare rugăm să ne contactați:

Coordonator de proiect, Proiect MILK, A.O. Pro Cooperare Regională Victor Rotaraș, tel.: 0 684 8 00 44

ENPARD MOLDOVA

Instrumentul ENPARD a fost lansat în martie 2011, printr-un comunicat comun al Comisiei Europene şi al Serviciului Extern European.

Astfel, Programul ENPARD a devenit o iniţiativă nouă de politici, ca parte componentă a angajamentului UE privind creşterea incluzivă şi stabilitatea la hotarele Comunităţii, prin care este recunoscută importanţa agriculturii, inclusiv a securităţii alimentare, producţiei durabile şi ocupării forţei de muncă în regiunile rurale.

Asistența din partea Comisiei Europene constituie un suport pentru bugetul Republicii Moldova din partea Comisiei Europene, orientat spre susținerea eforturilor Guvernului în procesul eradicării sărăciei, promovării creşterii durabile, sporirii securităţii alimentare şi ocupării forţei de muncă în regiunile rurale.

Obiectivele Programului rezidă în:

 • sporirea capacităţilor financiare ale Guvernului în realizarea obiectivelor privind politicile în domeniu agriculturii şi dezvoltării rurale;
 • promovarea politicilor şi reformelor în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale;
 • managementul durabil al resurselor naturale, inclusiv al apei şi biodiversităţii.
 • Programul va contribui la:
 • dezvoltarea capacităţilor de export a principalelor produse pe piaţa UE şi, în consecinţă, creşterea impactului asupra PIB;
 • restructurarea şi modernizarea sectorului agroalimentar;
 • asigurarea managementului durabil al resurselor naturale;
 • îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi de muncă în regiunile rurale;
 •  transpunerea standardelor şi cerinţelor de calitate, siguranţă şi control ale Uniunii Europene;
 • creşterea competitivităţii producţiei agroalimentare, prin investiţii în modernizarea lanţului agroalimentar şi furajer;
 • dezvoltarea serviciilor de educaţie, cercetări şi extensiune în sectorul agroalimentar, inclusiv facilitarea dezvoltării sistemelor informaţionale;
 •  reducerea regiunilor agricole afectate de dezastrele naturale şi diminuarea efectelor schimbărilor climatice;
 •  facilitarea investiţiilor în infrastructura fizică şi serviciile rurale.
 • Valoarea totală a Programului ENPARD constituie 64 075 000 Euro, inclusiv:
 • 53 mln. Euro – componenta de suport bugetar sectorial;
 • alte peste 11 mln. Euro – componenta de suport complementar/asistenţă tehnică pentru valorificarea Programului.

Pentru mai multe detalii și înregistrarea la program 

Dezvoltarea comunităților rurale prin prisma abordării LEADER și a Grupurilor de Acțiune Local”

 

 

 

Finanţator: Fundația Elvețiană HEKS

Implementator: A.O.” Pro Cooperare Regională”

Scop: Îmbunătățirea calității vieții și a condițiilor de trai a populației din mediul rural prin crearea Grupurilor de Acţiune Locală. Beneficiarii directi ai proiectului vor fi reprezentantii sectorului asociativ (ONG), autorități publice locale (primari si consilii locale), sectorul privat(agenți economici),  institutii publice (scoli, gradinite) si alți liderii comunitari neformali.

Beneficiari direcţi: Asociații Obștești, Autorități Publice Locale, Agenți economici, lideri neformali

Durata proiectului: Ianuarie 2017- decembrie 2020

Obiective specifice:

 1. De a stimula dezvoltarea comunitară durabilă prin crearea Grupurilor de Acțiune Locală;
 2. De a consolida rolul societății civile în procesului decisional la nivel local și național (autorități centrale de stat).

Activități de bază:

 • Promovarea conceptului LEADER în regiunea de Nord;
 • Facilitarea creării Grupurilor de Acțiune Locală;
 • Asistență logisică în procesul de înregistrare a GAL-lor;
 • Formare de capacități pentru ONG-ri;
 • Formare de capacități pentru membrii Grupurilor de Acțiune Locală;
 • Organizarea schimbului de experiență în țările UE și non-UE;
 • Asistență tehnică pentru elaborarea strategiilor de dezvotare organizatională a ONG-lor;
 • Asistență tehnică în elaborarea strategiilor de dezvoltare locală la nivel de GAL;
 • Facilitarea inițierii proiectelor de parteneriat intercomunitar cu GAL-ri din alte țări UE;
 • Crearea unei Rețele a Grupurilor de Acțiune Locală din regiunea de Nord a Republicii Moldova.
 • Facilitarea dialogului cu Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare referitor la implementarea politicilor de dezvoltare rurală, inclusiv a Programului LEADER in Republica Moldova.

Pentru mai multe detalii